Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersNieuwsKoffieochtend op de woensdagochtend uitgesteld ( na 2 september 2020)

Na uitgebreid en persoonlijk overleg is door het koffieochtendteam unaniem besloten om, vanwege de persoonlijke risico’s voor de veelal oudere gasten én de veelal oudere vrijwilligers én hun families, alleen de éérste koffieochtend van 2 september 2020 door te laten gaan van 10:00 - 12:00 uur. Gewoon omdat hij al in de Dorpskrant vermeld stond. Daarna leggen wij de activiteit stil totdat we het voor elkaar en ons zelf verantwoord vinden om te ‘draaien’ en gasten van alle leeftijden veilig te ontvangen.. 

Wij houden met elkaar contact over nieuwe omstandigheden en zodra de situatie daar ruimte voor biedt, willen wij weer aan de slag. Hopelijk wordt dat straks weer zó als elk van ons het eigenlijk in gedachten heeft. Dat zou voor het hele dorp heel waardevol en… gezond zijn. 


DORPSHUIS TRICHT START WEER OP!

In de maand juni is het dorpshuis langzaam weer open gegaan en vonden er o.a. repetities plaats van huurders zoals bigband Triple B en Harmonie OZOD en een eerste openbare ‘Op Verhaal Komen’ op vrijdag 19 juni. Het doet goed dat er weer wat leven in de brouwerij komt!

Bij de laatste persconferentie van de regering werd er weer verruiming van maatregelen bekend gemaakt en wordt nu ook binnensport onder voorwaarden toegestaan vanaf 1 juli.

Activiteiten van het dorpshuis zoals de aanschuiMafel, koffieochtend, spelletjesavond, DDD- en Crea avonden zullen vanaf september opstarten. Hoe we open gaan in september is nog een hele puzzel om alle groepen met voldoende ruimte te herbergen. In de komende maanden juli & augustus wordt er hard gewerkt om het dorpshuis hiervoor klaar te maken en kijken we er naar uit om iedereen weer te
begroeten!

Tricht kijkt naar elkaar om

De maatregelen rondom het Coronavirus betekenen dat er voorlopig weinig gelegenheid is voor ontmoeting/een gesprek etc. Vrijwilligers van diverse Trichtse organisaties, die actief zijn in het Platform Tricht Springlevend, willen graag mede-inwoners ondersteunen die om wat voor reden dan ook door de maatregelen rondom het Coronavirus verlegen zitten om hulp of contact. Daarvoor is een speciaal emailadres aangemaakt: hulpvraag@dorpshuistricht.nl. Stuur een mailtje met de (hulp)vraag en dan wordt er door een van de vrijwilligers zo snel mogelijk contact opgenomen. Voor wie niet zelf kan emailen is het advies: bel iemand in uw familie of kennissen kring die het voor u wil doen.


Groot respons voor Platform Tricht Springlevend!

De brief van de werkgroep Platform Tricht Springlevend aan alle inwoners van Tricht is niet voor niets geweest! Twee dorpsgenoten hebben zich opgegeven voor de werkgroep Platform Tricht Springlevend, zes personen hebben zich aangemeld als deelnemer aan het Platform Tricht Springlevend en twee bewoners hebben zich aangemeld om samen met anderen zich sterk te maken op het onderwerp ‘wonen’.

Donderdag 26 maart zullen circa 25 deelnemers vanuit de diverse geledingen van het dorp bespreken hoe het Platform Tricht Springlevend ‘nieuwe stijl’ er uit moet gaan zien.

Opmerkingen vragen? Neem dan contact op met één van de werkgroep leden of mail Willy Roberti w.j.roberti@hccnet.nl

Werkgroep Platform Tricht Springlevend: Ewout Bomert, Irene van Helden, Ton van Vlijmen, Marijke van den Bosch, Rita Boer Rookhuiszen, Willy Robert, Jan-Willem van Zeitveld, Jan-Willem Donkelaar.


Groot succes Fotogroep in Dorpshuis - wachtlijst aanmelden

Eind vorig jaar startte in het Dorpshuis een groep voor fotoliefhebbers. Inmiddels is de groep tot bijna 15 aangegroeid en de formule laat eigenlijk geen groter aantal mensen toe. Hoe iets enerzijds een succes is en mensen blij maakt maar anderzijds misschien mensen ook moet teleurstellen. Dat is erg jammer maar wij menen dat het voorlopig het beste is om zo te handelen. Wil je toch graag meedoen meld je dan bij Dirk Schmidt – 0653436398 –dirjan@live.nl . Het minste wat we kunnen doen is je op een wachtlijst zetten. Het is het waard want de formule blijkt bij iedereen 100% aan te slaan.

Onthulling Dorpshuis  ‘Plus teken’

Op 6 oktober 2018 onthulden vrijwilligers Ton van Vlijmen en Janny Schmidt een plusteken aan het Dorpshuis.

Vanaf nu zult u aan het Dorpshuis zien staan: Dorpshuis+ Tricht. Dit plus-teken staat voor het idee dat het Dorpshuis meer wil zijn dan een plek waar activiteiten worden georganiseerd. Het staat ook voor partnerschap en samenwerking met clubs, verenigingen en maatschappelijke initiatieven uit het dorp ter bevordering van de leefbaarheid van Tricht. Hiervoor is o.a. het platform Tricht Springlevend opgericht, waar met enige regelmaat vertegenwoordigers van die partijen bij elkaar komen om maatschappelijke en culturele activiteiten en ideeën voor samenwerking uit te wisselen. In een gemeente waarin wij straks een van de 26 dorpen zijn, is het belangrijk om het gezamenlijke belang onder de aandacht te kunnen brengen en…. samen kom je verder.

 

 AED kast bij Dorpshuis Tricht 

Op 6 oktober 2018 is bij het Dorpshuis tijdens Tricht in “t Zicht de eerste openbare AED, incl. klimaatkast onthuld. Ria Groenendaal van het Dorpshuis en Henny Ijzerman van EHBO Buurmalsen /Tricht lieten deze levensreddende installatie aan het samengekomen publiek zien en gaven vervolgens een demonstratie met behulp van een oefenpop.

Door je als inwoner aan te melden bij de AED app, kun je in levensbedreigende situaties een melding krijgen hoe je de klimaatkast kunt openen. De financiering van de kast is mogelijk gemaakt uit het Dorpsbudget van de gemeente voor Tricht.

Natuurlijk hopen wij dat de AED zo weinig mogelijk gebruikt hoeft te worden.  


Ben jij of ken jij onze nieuwe inwoner(s)?

Graag willen wij deze inwoners verwelkomen met een Welkomstkist!

De kist is gevuld met allerlei producten van lokale ondernemers uit Tricht en Buurmalsen en info over en een waardebon van het Dorpshuis Tricht.

Echter wij kunnen dit niet alleen en daarom deze oproep, heb jij nieuwe buren of weet jij dat er een huis verkocht is? Je helpt ons door dit te melden bij Ina van Maaswaal 0345-574058 of bij Vera van Mourik 0345-505246/ vanmourik1234@hetnet.nl zodat zij daar dan zo snel mogelijk een Welkomstkist kunnen bezorgen. Maar u kunt u natuurlijk ook zelf aanmelden. Woon je sinds januari 2017 nieuw in Tricht of Buurmalsen en kom je van buiten deze dorpen? Meld je zich dan en je ontvangt de Welkomstkist. Ook huurders die van buiten Tricht of Buurmalsen komen, komen in aanmerking voor de Welkomstkist.

De eerste nieuwe inwoners die de kist ontvingen lieten weten het geweldig attent en een ontzettend leuk idee te vinden en waren verbaasd over de inhoud. Het gaf hen een heel erg welkom gevoel.Platform Tricht Springlevend
Het Platform Tricht Springlevend is een informeel netwerk van bewoners die maatschappelijk en cultureel actief zijn in zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, bedrijven & verenigingen. Sinds 2017 is het platform met veel enthousiasme gestart. Meer dan 35 deelnemers maken deel uit van dit netwerk en het aantal is groeiende. Wat zie jij in jouw omgeving gebeuren? Wat gaat er goed? Wat loopt er niet lekker? Moet of wil je daar iets aan doen? Heb je hulp nodig? Kunnen anderen daarbij helpen? 4 a 5 keer per jaar organiseert het platform een netwerkbijeenkomst. Op deze netwerkbijeenkomsten krijgt iedereen de gelegenheid om zichzelf voor te stellen en ook om aanstaande evenementen of wetenswaardigheden met elkaar te delen. 

Activiteiten

Als eerste initiatief wil het platform (oudere) bewoners op een laagdrempelige manier informeren over belangrijke thema’s zoals vervoer, veiligheid, voorzieningen in Tricht. Het doel is om:
- per kwartaal in de dorpskrant een thema bijlage met handige tips, adressen en activiteiten te maken die thuis bewaard kan worden. 

digitale folder Tricht Springlevend


Download de digitale folder Tricht Springlevend


-Daarnaast wil het platform thema avonden organiseren en gezamenlijke activiteiten op zetten voor de bewoners van Tricht. 


Maatschappelijke waarde
Tricht is één van de 26 dorpen zijn van West Betuwe. Voor een kleine kern als Tricht is het belangrijk dat de sociale cohesie blijft, zeker na de decentralisatie in het sociale domein. Tricht heeft een sterke basis van een actief kerk- , sport- en muziekverenigingsleven. Daarnaast organiseren o.a. de Oranjevereniging, Halloween Geldermalsen - Buurmalsen, Het Dorpshuis Tricht, ouderen- en vrouwenorganisaties tal van culturele en maatschappelijke activiteiten in het dorp. Het Platform Tricht Springlevend is in het leven geroepen omdat er behoefte is aan een informeel verbindend maatschappelijk en cultureel netwerk. Er gebeurt veel maar vaak binnen de eigen kringen van clubleden, bezoekers of betrokkenen. Kringen met eigen wetmatigheden, gewoontes en bezigheden. 
Clubs en verenigingen draaien op vrijwilligers, daar komt steeds meer beroep op, maar er zijn steeds minder vrijwilligers, dus moeten we inventief zijn, samenwerken.
Tricht Springlevend probeert een aantal malen per jaar dwarsverbindingen te leggen. Deelnemers bieden met elkaar een samenhangend aanbod van activiteiten en initiatieven waar bewoners van Tricht gebruik van kunnen maken. De frequente bijeenkomsten van het platform en het bespreken van thema’s die leven onder de bewoners, bevorderen de sociale verbindingen van de inwoners en de leefbaarheid van Tricht. 
Goede onderlinge contacten van organisaties in Tricht, kunnen bijdragen aan zichtbaarheid van wat er is en wat kan in het dorp, maakt knelpunten zichtbaar, en zorgt ook voor versterking van elkaar voor meer vanzelfsprekende vorm van burenhulp en/of een eenvoudige koppeling van informele en formele hulp. 

Hoe je winst kunt maken én het Dorpshuis een nieuw dak krijgt,…

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Tricht en de Energiecoöperatie 11 Duurzaam hebben elkaar gevonden. Met elkaar kunnen we door het realiseren van zonnepanelen op het dak van het Dorpshuis;

-       Duurzame dorpsenergie leveren  

-       Dorpsgenoten mede laten delen voordelige stroom

-       Ons dorpshuis voorzien van een nieuw dak (hard nodig)

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2016 is de energiebelasting vrijgesteld voor particulieren die samen een collectief dak exploiteren in een coöperatie. Deelnemers ontvangen 12,2 cent per opgewekte kWh energiebelasting retour op hun jaarnota. Voor € 370,- koop je al een zonnepaneel op het dorpshuis dak. Via  de verlaging van je eigen energierekening verdien je in 15 jaar de investering terug, en als extra een streefrendement van 3% op die investering. Alles wordt geregeld in en door een eigen coöperatie ‘Duurzaam Tricht’, waarin je een volwaardige stem krijgt.

Nieuw Dorpshuis dak!

Bij voldoende zonnepanelen wordt ons dak volledig vernieuwd. En dat is hard nodig!

Help het milieu, ons dorpshuis en jezelf! Samen hebben we werkelijk een win-win-win model!

Meer weten?

Lees hier de uitgebreide informatie van 11 Duurzaam

Voor direct contact gerlach@11duurzaam.nl

www.11duurzaam.nl


Bellen
Map