Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersVisie & Missie

Het Dorpshuis Tricht wil een huis van en voor het dorp zijn. ‘Van, voor en door Tricht!’ is sinds 2011 ons motto.

Het Dorpshuis kenmerkt zich door het feit dat het volledig gerund wordt door vrijwilligers: activiteiten – horeca – onderhoud – schoonmaak. Dat maakt de onderlinge verbondenheid en samenwerking krachtig. Daar willen we op kleine schaal een voorbeeld in zijn voor Tricht: dingen samen doen, en daar plezier en zingeving in vinden. Niet omdat dat moet, maar omdat dit het samen leven en wonen in Tricht aangenamer maakt.

Het Dorpshuis is in eerste instantie een plek die voor iedere Trichtenaar bereikbaar moet zijn en iets te bieden heeft, een ontmoetingsplaats. Dit doen wij door activiteiten, die door Trichtenaren worden geïnitieerd en uitgevoerd, te ondersteunen. Het vrijwilligerswerk is naast een bijdrage aan het onderhoud en het draaiende houden van het Dorpshuis ook een activiteit waar de vrijwilliger zelf plezier aan kan beleven.

Wij willen als dorpshuis aantrekkelijk zijn voor huurders, wij hebben ons huis op orde voor onze gebruikers. Dit zijn met name verenigingen van diverse aard uit Tricht, maar ook clubs en organisaties van buiten het dorp die een bijdrage leveren aan het maatschappelijke welzijn van de inwoners van ons dorp.

Het Dorpshuis Tricht wil een Dorpshuis+ zijn. Het Dorpshuis zoekt nadrukkelijk de samenwerking met clubs en verenigingen, instanties en individuen die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het samenleven in Tricht, maar waarvan wij geloven dat de optelsom meer is dan de som der delen. Praktisch betekent dit dat wij actief zijn in het Platform Tricht Springlevend en een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid, de sociale en culturele cohesie van Tricht als dorp binnen de gemeente West Betuwe.  
Bellen
Map